Chimie | Clasele 9-12 | Memorator | Alina Maiereanu PDF online

Chimie | Clasele 9-12 | Memorator | Alina Maiereanu PDF online

Vezi carte 3

Memorator de chimie pentru clasele IX-XII. Cuprins: 1. Legile chimiei 2. Calcule chimice     2.1. Marimi utilizate in chimie     2.2. Calcule pe baza formulelor chimice     2.3. Calcule pe baza ecuatiilor reactiilor chimice  3. Structura atomului     3.1. Nucleul atomic. Izotopi     3.2. Structura invelisului de electroni     3.3. Configuratia electronica     3.4. Corelatia dintre structura invelisului electronic si pozitia in sistemul periodic     3.5. Corelatia dintre pozitia unui element in sistemul periodic si proprietatile lui fizice si chimice 4. Legaturi chimice     4.1. Legatura ionica     4.2. Legatura covalenta     4.3. Legatura covalent-coordinativa 5. Interactii intermoleculare 6. Solutii     6.1. Concentratia procentuala     6.2. Concentratia molara 7. Reactii cu transfer de electroni     7.1. Oxidare si reducere     7.2. Numar de oxidare (N.O.)     7.3. Calculul coeficientilor intr-o reactie redox 8. Elemente galvanice     8.1. Elemente constructive     8.2. Potentiale standard de electrod     8.3. Seria electrochimica a elementelor 9. Electroliza 10. Efecte termice in reactiile chimice     10.1. Caldura de reactie     10.2. Caldura de formare     10.3. Calculul caldurii de reactie 11. Viteza de reactie 12. Echilibrul chimic 13. Reactii cu transfer de protoni     13.1. Teoria protolitica a acizilor si bazelor     13.2. Produsul ionic al apei. pH     13.3. Echilibre in solutii apoase de acizi si baze     13.4. Calculul pH-ului in solutii de acizi si baze     13.5. Hidroliza sarurilor 14. Structura compusilor organici     14.1. Legaturi chimice in compusii organici     14.2. Catene de atomi de carbon     14.3. Nesaturarea echivalenta     14.4. Izomeria compusilor organici     14.5. Clasificarea compusilor organici 15. Alcani 16. Alchene 17. Alcadiene (Diene) 18. Alchine 19. Hidrocarburi aromatice (arene) 20. Derivati halogenati  21. Alcooli  22. Fenoli 23. Amine 24. Compusii carbonilici 25. Acizii carboxilici 26. Derivati functionali ai acizilor carboxilici  27. Aminoacizi 28. Proteine 29. Zaharide     29.1. Monozaharide     29.2. Dizaharide     29.3. Polizaharide


Cele mai multe carti pot fi vizualizate in format pdf, pentru ePub, vezi aici doua aplicatii. Pentru cartile in format PDF descarca aplicatia de aici. Da click pe butonul de mai sus pentru a vedea cartea. In situatia in care butonul nu functioneaza corect, va fi actualizat in curand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top